Άδειες λειτουργίας και διαρρυθμίσεων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας διαρρυθμίσεων, που απαιτείται για την εκτέλεση αλλαγών της εσωτερικής διαρρύθμισης κατοικίας ή και τον διαχωρισμό της σε δύο διαμερίσματα. Επίσης, διεκπεραιώνεται η έκδοση της άδειας αλλαγής χρήσης χώρου, όταν ο χώρος αυτός πρόκειται να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά από ότι ορίζει η οικοδομική άδεια π.χ. από σπίτι σε κατάστημα ή το αντίστροφο.