Αρχιτεκτονικές μελέτες

Το πρώτο βήμα σε κάθε κτίριο είναι η αρχιτεκτονική μελέτη η όποια θα πρέπει να συμβαδίζει με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη και να συμφωνεί με τις διατάξεις που θέτει η πολιτεία μέσα από τον ΝΟΚ (Ν.4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) κα τον Κτιριοδομικό Κανονισμό. Σε αυτήν καθορίζονται όλα τα στοιχεία του κτιρίου, από τις κατόψεις που προσδιορίζουν τις διαστάσεις των εσωτερικών χώρων του κτιρίου μέχρι και τις όψεις που προσδιορίζουν την εξωτερική μορφή / εμφάνιση του κτιρίου, καθώς ακόμα και τον προαύλιο χώρο. Όλα αυτά πάντα με απώτερο σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, την αρμονική συνύπαρξη του κτιρίου με το υπάρχον φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, αλλά και τις προδιαγραφές που θέτει ο κάθε ιδιοκτήτης. Ο σχεδιασμός κάθε νέου κτιρίου αποτελεί για εμάς όχι μια δουλειά ρουτίνας, αλλά άλλη μια ευκαιρία για δημιουργία.

Επίσης με την βιοκλιματική αρχιτεκτονική μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις στα κτίρια, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης στο εσωτερικό τους. Αυτό επιτυγχάνεται με:

  • την κατάλληλη θέση και τον κατάλληλο προσανατολισμό του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο, ανάλογα με την διεύθυνση των ανέμων, τις κλιματικές συνθήκες κτλ.
  • τον κατάλληλο σχεδιασμό και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό, ανάλογα με τις απαιτήσεις του ηλιασμού, του φυσικού φωτισμού και του αερισμού.
  • την επιλογή των δομικών υλικών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις θερμικές και οπτικές τους ιδιότητες, όσο και την τοξικολογική τους δράση.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό οτι, η εύρεση της καλύτερης δυνατής αρχιτεκτονικής λύσης προκύπτει από την στενή συνεργασία με τον πελάτη κατά την οποία προσπαθούμε να εναρμονίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιαιτερότητες του κάθε οικοπέδου, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε ιδιοκτήτη.