Επισκευές – Ενισχύσεις

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στο χώρο των επισκευών - ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών και την αναστήλωση διατηρητέων κτιρίων εφαρμόζοντας όλες τις μεθόδους ενίσχυσης και αποκατάστασης φέροντος οργανισμού κτιρίων όπως:

 • Μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite)
 • Μανδύες έγχυτου σκυροδέματος
 • Εφαρμογή σύνθετων υλικών FRP (ανθρακοελάσματα - υαλοϋφάσματα)
 • Εφαρμογή μεταλλικών ελασμάτων (betonplaque).
 • Νέα τοιχώματα ακαμψίας έγχυτου ή εκτοξευόμενου σκυροδέματος
 • Ειδικές θεμελιώσεις - αγκυρώσεις
 • Ρητινενέσεις - τσιμεντενέσεις
 • Ειδικά αγκύρια για συρραφή φερουσών λιθοδομών
 • Αρμολογήματα φέρουσας τοιχοποιίας
 • Μεταλλικές ενισχύσεις ξύλινων μεσοπατωμάτων και στεγών
 • Σενάζ έγχυτου οπλισμένου σκυροδέματος στέψης φέρουσας τοιχοποιίας
 • Ενισχυμένα ινοπλισμένα επιχρίσματα
 • Αδιατάρακτες κοπές

Οι παραπάνω μέθοδοι εφαρμόζονται σύμφωνα με τους τελευταίους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς με ιδιόκτητα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας υπό την καθοδήγηση των έμπειρων μηχανικών μας.