Στατικές μελέτες

Η Στατική Μελέτη ενός κτιρίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση της ασφαλούς διαβίωσης των κατοίκων του έναντι φυσικών καταστροφών (όπως σεισμός). Ειδικά σε σεισμογενείς περιοχές, όπως η δική μας, είναι απαραίτητη η αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών με στατικές μελέτες που ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας των Κανονισμών του κράτους.

Το τεχνικό μας γραφείο, αναλαμβάνει την έκδοση μιας πλήρους στατικής μελέτης, που ακολουθεί όλους τους σύγχρονους κανονισμούς (ΕΚΩΣ-ΕΑΚ, Eurocodes, ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την έκδοση στατικής μελέτης για:

  • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Μπετόν).
  • Μεταλλικές Κατασκευές.
  • Σύμμικτες Κατασκευές.
  • Ξύλινες Κατασκευές.
  • Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας.

Από το γραφείο μας, θα παραλάβετε έναν πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει τη μελέτη εφαρμογής του φέροντος οργανισμού, με σχέδια κοπής και διαμόρφωσης, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες σφαλμάτων και κατασπατάλησης υλικού κατά τη κατασκευή.

Τέλος αναλαμβάνουμε την επίβλεψη κατά την διαδικασία της κατασκευής για την ορθή εφαρμογή της μελέτης.