Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Αν κατέχετε σήμερα ακίνητο που έχει ανεγερθεί πριν από τις 28/07/2011, χωρίς οικοδομική άδεια, είτε καθ' υπέρβαση οικοδομικής άδειας, ιδιαίτερα αν αυτό έχει αυξημένη αντικειμενική αξία, σας δίδετε μία μοναδική ευκαιρία να το νομιμοποιήσετε, για 30 χρόνια τόσο στα εντός όσο και στα εκτός σχεδίου. Ελάτε να προετοιμάσουμε μαζί το τεχνικό και νομικό πλαίσιο για την οικονομικότερη και εγκυρότερη προστασία της περιουσίας σας, με τον ορθό επαγγελματικό τρόπο και το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Η νομιμοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρέτων δεν είναι απλή διοικητική διαδικασία, όπως η λεγόμενη τακτοποίηση ημιυπαίθριων, και μπορεί να απαιτήσει τεχνικές και νομικές ενέργειες που θα επηρεάσουν μόνιμα την μελλοντική αξιοποίηση του ακινήτου σας. H συνεργασία σας με εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Ιδιαίτερα για τα μεγαλύτερα κτίρια είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί σωστά η πολεοδομική νομοθεσία, και να γίνουν οι κατάλληλες τεχνικές και διοικητικές παρεμβάσεις, που θα εξασφαλίσουν τον ιδανικότερο συνδυασμό χρήσεων και χώρων.

Με την διαδικασία αυτή, αμέσως η περιουσία σας αποκτά αξία αφού υπάρχει η δυνατότητα:

  • μεταβίβασης του ακινήτου (από 21/09/2011 ΔΕΝ θα γίνεται καμία μεταβίβαση ακινήτου αν μέρος αυτού ή όλο είναι αυθαίρετο)
  • υδροδότησης και ηλεκτροδότησης αποκτώντας επιτέλους ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον
  • απαλλαγής από αναδρομική ισχύ ΕΤΑΚ και ΦΜΑΠ (εφόσον αυτά δεν είχαν δηλωθεί και υπάγονται στις φορολογικές διατάξεις περί Κεφαλαίου από τον χρόνο δήλωσής τους και εφεξής)
  • απαλλαγής από ασφαλιστικές εισφορές για την ανέγερση, εφόσον το ΙΚΑ δεν έχει εκδώσει πράξη επιβολής εισφορών μέχρι την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.