Τοπογραφικές εφαρμογές

1. Τοπογραφικά διαγράμματα των οικοδομικών αδειών:

Α. Σε εντός σχεδίου περιοχές το Τοπογραφικό Διάγραμμα (Τ.Δ.) προκύπτει από την επακριβή αποτύπωση και πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής:

 • Αποτύπωση των ορίων της Ιδιοκτησίας και των κτισμάτων που είναι μέσα σε αυτές αλλά και αυτών που πρόκειται να κατασκευαστούν.
 • Αποτύπωση όλων των χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων εξαρτημένα από την αφετηρία των μετρήσεων (εξάρσεις του εδάφους).
 • Αποτύπωση των λεπτομερειών (αναβαθμοί, τοιχεία, στηθαία, μεγάλα δέντρα, διαμορφώσεις προαυλιακού χώρου κ.λ.π.).
 • Αποτύπωση Ορίων και Κτισμάτων των ομόρων Ιδιοκτησιών. Όταν υπάρχουν όμορα οικόπεδα που δεν είναι οικοδομήσιμα ή υπάγονται στο άρθρο 25 του ν1337/1983, τότε απαιτείται και ο χαρακτηρισμός τους.
 • Αποτύπωση υφιστάμενης Ρυμοτομικής και Οικοδομικής λοιπού Ο.Τ. και απέναντι Ο.Τ.
 • Μελέτη Πολεοδομικών Διατάξεων.
 • Εφαρμογή Πολεοδομικών Δεδομένων επί του Σχεδίου.

Το T.Δ. συντάσσεται σε κλίμακα 1:500, ανάλογα με το μέγεθος του Ο.Τ. και είναι προσανατολισμένο.

B. Σε εκτός σχεδίου περιοχές καθώς και σε οικισμούς προ του 1923, το Τ.Δ. θα προκύπτει επίσης από την επακριβή αποτύπωση και θα περιλαμβάνει:

 • Αποτύπωση των ορίων της Ιδιοκτησίας (με υπόδειξη τους από τον ιδιοκτήτη).
 • Αποτύπωση όλων των χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων (εξάρσεις του εδάφους κλπ.).
 • Αποτύπωση των λεπτομερειών (αναβαθμοί, τοιχεία, στηθαία, μεγάλα δέντρα, προσδιορισμό διαμορφωμένων περιοχών, ρέματα, δρόμοι, μονοπάτια κ.λ.π).
 • Δημιουργία οδοιπορικού σκαριφήματος που θα απεικονίζει το οικόπεδο ή το γήπεδο με τις αποστάσεις τους από κοντινά σημεία (εκκλησίες, δημόσιους δρόμους κ.α.).
 • Μελέτη Πολεοδομικών Διατάξεων.
 • Εφαρμογή Πολεοδομικών Δεδομένων επί του Σχεδίου.Σχεδίου.

Το T.Δ. συντάσσεται σε κλίμακα 1:500 ή 1:200, ανάλογα με την έκτασή του.

2. Τα τοπογραφικά διαγράμματα των δικαιοπραξιών:

Το Τ.Δ. θα προκύπτει επίσης από την επακριβή αποτύπωση και θα περιλαμβάνει:

 • Αποτύπωση των ορίων της ιδιοκτησίας.
 • Αποτύπωση όλων των χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων (εξάρσεις του εδάφους).
 • Μελέτη Πολεοδομικών Διατάξεων.
 • Εφαρμογή Πολεοδομικών Δεδομένων επί του Σχεδίου.

3. Τοπογραφικά διαγράμματα για την Διεύθυνση Δασών

 • Αποτύπωση όλων των χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων (εξάρσεις του εδάφους).
 • Εξάρτηση της Αποτύπωσης από το Κρατικό Σύστημα Αναφοράς.
 • Δημιουργία οδοιπορικού σκαριφήματος που θα απεικονίζει το οικόπεδο ή το γήπεδο με τις αποστάσεις τους από κοντινά σημεία (εκκλησίες, δημόσιους δρόμους κ.α.).
 • Αποσπάσματα πινακίδας ΓΥΣ και ορθοφωτοχάρτη.

Αναλαμβάνουμε να ετοιμάσουμε και να υποβάλλουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε πράξη χαρακτηρισμού από τη Δασική Υπηρεσία για την ιδιοκτησία σας. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω πράξη χαρακτηρισμού είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα σε εκτός σχεδίου περιοχές.