Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας

Το τεχνικό μας γραφείο με υπευθυνότητα και αξιοποιστία, αναλαμβάνει όλο το φάσμα των τεχνικών δραστηριοτήτων αναταποκρινόμενο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας.

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
  Το πρώτο βήμα σε κάθε κτίριο είναι η αρχιτεκτονική μελέτη η όποια θα πρέπει να συμβαδίζει με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη και να συμφωνεί με τις διατάξεις...
 • Στατικές μελέτες
  Η Στατική Μελέτη ενός κτιρίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση της ασφαλούς διαβίωσης των κατοίκων του έναντι φυσικών καταστροφών (όπως σεισμός). Ειδικά σε σεισμογενείς περιοχές, όπως η δική μας, είναι απαραίτητη η...
 • Τοπογραφικές εφαρμογές
  1. Τοπογραφικά διαγράμματα των οικοδομικών αδειών: Α. Σε εντός σχεδίου περιοχές το Τοπογραφικό Διάγραμμα (Τ.Δ.) προκύπτει από την επακριβή αποτύπωση και πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής: Αποτύπωση των ορίων...
 • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
  Συμφωνα με το νομο 4342/2015 αρθρο 58 παρ. 3 απο 1/1/2016 ειναι υποχρεωτικη η αναγραφή του ΠΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή των στοιχείων των νέων μισθώσεων ακινήτων, οπως επισης ειναι υποχρεωτικη...
 • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων
  Αν κατέχετε σήμερα ακίνητο που έχει ανεγερθεί πριν από τις 28/07/2011, χωρίς οικοδομική άδεια, είτε καθ' υπέρβαση οικοδομικής άδειας, ιδιαίτερα αν αυτό έχει αυξημένη αντικειμενική αξία, σας δίδετε μία μοναδική...
 • Άδειες λειτουργίας και διαρρυθμίσεων
  Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας διαρρυθμίσεων, που απαιτείται για την εκτέλεση αλλαγών της εσωτερικής διαρρύθμισης κατοικίας ή και τον διαχωρισμό της σε δύο διαμερίσματα. Επίσης, διεκπεραιώνεται η έκδοση...
 • Επισκευές – Ενισχύσεις
  Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στο χώρο των επισκευών - ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών και την αναστήλωση διατηρητέων κτιρίων εφαρμόζοντας όλες τις μεθόδους ενίσχυσης και αποκατάστασης φέροντος οργανισμού κτιρίων όπως: Μανδύες εκτοξευόμενου...
 • Κοστολογήσεις έργων – Επιμετρήσεις
  Μπορούμε να αναλάβουμε επιμετρήσεις διάφορων τμημάτων μιας κατασκευής, όπως σκυροδέματος, οπλισμού, τοιχοποιιών, επιχρισμάτων, χρωματισμών, επιστρώσεων, επενδύσεων κ.λ.π. Η επιμέτρηση αποτελεί την ποσοτική πιστοποιήση της εκτελεσμένης εργασίας. Παρέχεται και η δυνατότητα...